تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت صنعتی بهشهر

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

باسلام سهامداران محترم خواهشمند است شماره حساب بانکهای ملی ایران ، ملت ، تجارت ، اقتصاد نوین ، صادرات ایران را در سیستم ثبت نمایید . در غیر این صورت سایر بانک ها تایید و ثبت نمی گردد.????�